dotazy@schlueter-realizace.cz

Balkony, terasy

Provádíme novostavby a rekonstrukce balkonů a teras Schlüter-Systems®.

                                                Renovace balkonů a teras která funguje.

                                                Realizace provádí naši Schlüter® - systémový řemeslníci.

                         kvetoucí terasa, takhle to asi nikdo nechce :-)

           Každá terasa může být znovu krásná, po rekonstrukci bude opět lákat k posezení.

             Se Schlüter-Systems® a našimi šikovnými řemeslníky Vám bude dělat radost mnoho let.


- rekonstrukce střešní terasy Schlüter-Systems

- systémové odvodnění střešní terasy Barin

- rekonstrukce balkonu Schlüter-Systems

- nejstarší námi realizovaná rekonstrukce terasy Schlüter-Systems z roku 2002

- Certifikace Schlüter Systems


Rekonstrukce střešní terasy Schlüter-Systems

               terasa před rekonstrukcí                standardní skladba terasy                degradovaná hrana terasy

              podkladní konstrukce              plošná drenáž - roznášecí vrstva        napojení na sloupek zábradlí

    odvodnění u balkonových dveří         dilatace soklu a v ploše terasy              detail odvodnění terasy

nahoru


Systémové odvodnění střešní terasy Barin

          terasa před rekonstrukcí                           spádový potěr                         hydroizolace - plošná drenáž

     roznášecí vrstva - potěr 35mm           plošná drenáž pod dlažbou                     řez konstrukcí terasy

      drenáž, odvětrání, separace            odvodnění u balkonových dveří                   odvodňovací profil

        detail hrany střešní terasy                odvodnění Schlueter Barin                 kotlík, svod Schlueter Barin

nahoru


Rekonstrukce balkonu Schlüter-Systems

nahoru


- Schlüter-Systems v interiéru

nahoru


Schlüter-systems - naše nejstarší realizace

Byly jsme jako realizační firma přizváni k řešení zatékání do garáže přes stropní konstrukci. Po posouzení stavu jsme ve spolupráci s dodavatelem Schlüter Systems navrhli konstrukční skladbu pro střešní terasu. Důvodem zatékání byla celková degradace souvrství terasy.

Na železobetonovém stropu garáže byl beton do spádu s asfaltovým pásem a následně položená dlažba do betonu. Ve své době standardní řemeslný postup.

Po odstranění stávajícího souvrství na stropní konstrukci jsme na kontaktní můstek vybetonovali spádový potěr. Osadili jsme základní profil okapového systému Schlüter BARIN, ke kterému byla provedena montáž asfaltové hydroizolace.

Na pochozí betonovou mazaninu, tady bez technologické přestávky, byl do lepícího tmelu nalepen polyetylénový pás Schlüter DITRA

Po přelepení spojů DITRA fólie a utěsnění kotevních prvků zábradlí izolačním pásem Schlüter KERDI-KEBA do dvousložkového těsnícího lepidla Schlüter KERDI-COLL bylo, bez dalších technologických přestávek, přikročeno k montáži dlažby.

Vzhledem k požadavku na zpětnou montáž dřevěného zábradlí byly kotevní prvky osazeny na betonovou konstrukci stropu; prochází tedy celou skladbou terasy a jejich utěsnění nebylo jednoduché. Kombinací izolační pásky Schlüter KERDI-KEBA a těsnícího tmelu Schlüter KERDI-FIX se to povedlo.

Nakonec byla provedena kompletace okapového systému Schlüter BARIN. Tuto realizaci máme již po záruční době, tedy déle než pět let. Zákazník je spokojený, Schlüter Systems mu společně s pečlivou realizací vyřešil kondenzáty a zatékání do vytápěného prostoru a současně i odvodnění terasy.

nahoru


Certifikace Schlüter-Systems

nahoru

CO JE U NÁS NOVÉHO články, zajímavé odkazy

PRO ZOBRAZENÍ ODKAZŮ KLIKNI NA ŠEDÝ TEXT A IKONY

 

balkon vč. odvodnění Barin

hydroizolace Kerdi, Ditra25

podlahové topení Schlüter-BEKOTEC

obklad stěn (hydroizolace) Schlüter-KERDI BOARD

separace podlah Schlüter-DITRA25

střešní terasy vč. drenážního odvodnění Schlüter TROBA-LINE

 

           dalších 125 mnových konstrukcí Schlüter-Systems

Máte dotaz nebo zájem o naše služby? kontaktujte nás